Preskoč na obsah

Východisková situácia Východisková situácia

Východisková situácia

 

Svet sa neustále mení pod vplyvom Internetu, globalizácie a globálnej kooperácie. Aplikované koncepty spoločností postavených na princípoch súperenia sa ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenej spolupráce, zdieľania a participácie. Aplikovali by princípyWikinomics. Revolučne novým východiskom pre efektívnu spoluprácu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám. Verejná správa disponuje dátami, ktoré je potrebné transparentným spôsobom sprístupniť.

 

Povinnosť otvoriť maximum verejných informácií k občanom a tretiemu sektoru je zakotvená ako zákonná povinnosť pre verejné organizácie. Nie je to prianie komunity, je to niečo, čo sú organizácie povinné aktívne poskytovať ([Povinné osoby] "sprístupňujú verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak tento zákon alebo osobitný predpis neurčujú inak" zákon 275/2006).

Organizácie ktoré využijú výsledok tohto projektu (Riešenie) a otvoria svoje vybrané dáta verejnosti, otvoria týmto priestor pre štart mnohých projektov z tretieho sektora, ktoré by dokázali v krátkom čase analyzovať a reflektovať zistený stav. Najväčšiu pridanú hodnotu očakávame na úrovni mestských rozpočtov, kde by transparentné informácie dokázali naštartovať množstvo lokálnych projektov.

Viac informácií nájdete v tlačovom materiáli OpenData.sk.