Preskoč na obsah

Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Štúdia Open Data Portál

Autor/ka: wiki

Kontext a východiská

Portál je podstatným komponentom riešenia Open Data Node. Poskytuje základné služby nad svojim obsahom najširšej verejnosti, formou webového rozhrania.

Obsah portálu

Portál ako webové používateľské rozhranie, má tieto základné úlohy:

 • poskytnúť základné informácie o aktivite Open Data (motivácia)
 • sprístupniť všetky spracované dokumenty na základnej úrovni:
  • vyhľadať dokumenty - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát
  • zobraziť dokumenty (a metadáta) vo vhodnom pohľade - zoznam, detail, tabuľka, mapa, časová os, graf...
 • komunitný a kolaboračný nástroj pre všetky zúčastnené strany (poskytovateľov dát, poskytovateľov aplikácií, používateľov aplikácií, prispievateľov, širokú verejnosť, ...)
 • poskytovať základne zoznamy a štatistiky - zdroje a ich kvalita, prispievatelia, trendy, najžiadanejšie/najdiskutovanejšie dokumenty, najaktívnejšie skupiny a pod. - motivačné faktory pre kooperáciu a kolaboráciu
 • umožní spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systemu pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing)
 • dokumentácia k ostatným službám systému (napr. popis API pre tvorcov potenciálnych 3rd-party aplikácií)
 • rozhranie pre administráciu systému (aj vzdialenú)

Základné črty portálu

 • anonymní aj registrovaní používatelia
 • vyhľadávanie dokumentov
  • fulltextom, pokročilé vyhľadávanie (na základe metadát) aj fazety
  • triedenie
  • filtrovanie, spresňovanie

 • náhľad aj detail dokumentu, rôzne formy prezentácie výsledkov vyhľadávania
  • jednoduchý zoznam dokumentov, s náhľadmi
  • zobrazenie vo forme tabuľky (s možnosťou exportu do vybraného formátu tabuľkového procesora)
  • zobrazenie na mape
  • zobrazenie na časovej osi
  • zobrazenie v grafe atď

 • registrovaní používatelia môžu dokumenty
  • komentovať, viesť diskusiu k dokumentu, zdroju alebo zvolenej téme
  • validovať, kontrolovať kvalitu
  • navrhovať opravy metadát (napr. po automatickej extrakcii)
  • navrhovať nové zdroje dokumentov
  • poskytovať dokumenty (upload)
 • rozhranie pre administráciu systému
  • spravovať zdroje dokumentov (parametre, URL, časový plán zberu atď)
  • spravovať transformácie a spracovanie (workflow) dokumentov v rámci systému
  • spravovať dokumenty a ich metadáta
  • administrácia používateľov a prístupových práv atď