Preskoč na obsah

Pozvánka Pozvánka

PK Opendata Bratislava 2013 PK Opendata Bratislava 2013

Ako je na tom participatívna komunita OpenData a jej projekty

  V minulom roku PK OpenData vypracovala a odprezentovala projekty " Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu " (ďalej len Pracovná skupina) a " Zverejnenie vybraných...

15.11.2012 - Stretnutie Opendata komunity - 16:30 KCG, Karpatská 2

  15.11.2012 - Stretnutie Opendata komunity - 16:30 KCG, Karpatská 2   Agenda stretnutia: Detailné rozpracovanie podaných projektov do PR Bratislava 2013...

Navrh projektov komunity OpenData pre PR 2013

Ne, 28 okt 2012 19:13:00 +0100 Participatívna komunita OpenData predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho...

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

Ne, 28 okt 2012 22:05:00 +0100   Názov projektu:  Projekt komunity OpenData pre PR 2013 - Zverejnenie vybraných...

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Návrh projektov komunity OpenData pre PR 2013

Participatívna komunita OpenData predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Do budúcna komunita identifikovala ďaľšie témy ktorým by sa chcela venovať. Tieto témy by sme radi rozpracovali v rámci činnosti navrhovanej Pracovnej skupiny pre Otvorenú samosprávu.
Vybrané témy ktorým by sme sa chceli venovat v budúcnosti:

  • Zverejnenie digitalizovaného kultúrneho obsahu inštitúcií mesta (knižnice, galérie, múzeá),
  • vytvorenie aplikácie umožňujúcej jednoduché podanie a sledovanie vybavenia žiadostí o poskytnutie informácie v zmysle zákona o č.211/2000 Z.z. o slobode informácií,
  • poskytnutie jednoduchej webovej a mobilnej aplikácie pre občanov mesta umožnujúcej jednoduchý prístup k zverejňovaným informáciám a možnosť nahlasovania dôležitých informácií a podnetov