Preskoč na obsah

Pozvánka Pozvánka

PK Opendata Bratislava 2013 PK Opendata Bratislava 2013

Späť

15.11.2012 - Stretnutie Opendata komunity - 16:30 KCG, Karpatská 2

 

15.11.2012 - Stretnutie Opendata komunity - 16:30 KCG, Karpatská 2  

Agenda stretnutia:

  • Detailné rozpracovanie podaných projektov do PR Bratislava 2013 - podrobný popis projektov - keďže je veľká šanca že budú schválené, viď výsledky Verejného zvažovania

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Návrh projektov komunity OpenData pre PR 2013

Participatívna komunita OpenData predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Do budúcna komunita identifikovala ďaľšie témy ktorým by sa chcela venovať. Tieto témy by sme radi rozpracovali v rámci činnosti navrhovanej Pracovnej skupiny pre Otvorenú samosprávu.
Vybrané témy ktorým by sme sa chceli venovat v budúcnosti:

  • Zverejnenie digitalizovaného kultúrneho obsahu inštitúcií mesta (knižnice, galérie, múzeá),
  • vytvorenie aplikácie umožňujúcej jednoduché podanie a sledovanie vybavenia žiadostí o poskytnutie informácie v zmysle zákona o č.211/2000 Z.z. o slobode informácií,
  • poskytnutie jednoduchej webovej a mobilnej aplikácie pre občanov mesta umožnujúcej jednoduchý prístup k zverejňovaným informáciám a možnosť nahlasovania dôležitých informácií a podnetov