Navigácia Navigácia

Custodea Custodea

 

Custodea je Open source iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ poskytovať výkonné riešenia pre kultúrny sektor a OpenData na báze open source (komponentov).

Aktuálne sa sústreďujeme na riešenia a aplikácie súvisiace s digitalizáciou kultúrnych objektov a s verejnými dátami OpenData.

Custodea zastrešuje aktivity súvisiace s prípravou, realizáciou, riadením a marketingom open-source projektov.

My v Custodea vychádzame z bohatých projektových skúseností a úzko spolupracujeme s projektami Europeana, Vizuálny Obchodný Register a iné.

Našim zámerom je poskytovať okrem našich aplikácií a systémov aj odporúčania pre riešenie celej škály problémov, prípadne otvoriť nové projekty.

Custodea je otvorená pre každého kto sa chce podieľať na tvore infraštruktúry pre kultúrny sektor a OpenData na báze open-source.  Viac informácií.