Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

  • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
  • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
  • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
  • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
  • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
  • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
  • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

OpenData OpenData

Otvorené dáta?

Autor/ka: opendata.sk

Hľadáte argumenty prečo otvoriť dáta vo Vašej organizácii?
V nasledujúcich videách prinášame niekoľko z nich.

V prípade, že potrebujete pomoc, konzultáciu, alebo technologické riešenie obráťte sa na komunitu opendata.sk.

V prípade, že hľadáte informácie, technológiu a metodiky podporujúce proces publikovania otvorených údajov odporúčame výsledky výskumného projektu Comsode.eu

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa "dátovom spektre".

Nadácia OSF Praha pripravila motivačný film pre samosprávy Společně otevíráme data.

Príručku Jak otevírat data si môžete stiahnuť  tu.

Film Čo sú otvorené dáta verejného sektora? Na čo sú dobré?
(Titulky k filmu sú aj v češtine)

Záznamy zo stretáviem komunity OpenData.sk či iné videá môžete nájsť v našom kanály na YouTube.com .

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

Späť

Východisková situácia

 

Svet sa neustále mení pod vplyvom Internetu, globalizácie a globálnej kooperácie. Aplikované koncepty spoločností postavených na princípoch súperenia sa ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenej spolupráce, zdieľania a participácie. Aplikovali by princípyWikinomics. Revolučne novým východiskom pre efektívnu spoluprácu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám. Verejná správa disponuje dátami, ktoré je potrebné transparentným spôsobom sprístupniť.

 

Povinnosť otvoriť maximum verejných informácií k občanom a tretiemu sektoru je zakotvená ako zákonná povinnosť pre verejné organizácie. Nie je to prianie komunity, je to niečo, čo sú organizácie povinné aktívne poskytovať ([Povinné osoby] "sprístupňujú verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak tento zákon alebo osobitný predpis neurčujú inak" zákon 275/2006).

Organizácie ktoré využijú výsledok tohto projektu (Riešenie) a otvoria svoje vybrané dáta verejnosti, otvoria týmto priestor pre štart mnohých projektov z tretieho sektora, ktoré by dokázali v krátkom čase analyzovať a reflektovať zistený stav. Najväčšiu pridanú hodnotu očakávame na úrovni mestských rozpočtov, kde by transparentné informácie dokázali naštartovať množstvo lokálnych projektov.

Viac informácií nájdete v tlačovom materiáli OpenData.sk.

Priemerne (0 Hlasy)


News News

@FP7COMSODE @FP7COMSODE