Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

 • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
 • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
 • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
 • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
 • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
 • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
 • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

OpenData OpenData

Otvorené dáta?

Autor/ka: opendata.sk

Hľadáte argumenty prečo otvoriť dáta vo Vašej organizácii?
V nasledujúcich videách prinášame niekoľko z nich.

V prípade, že potrebujete pomoc, konzultáciu, alebo technologické riešenie obráťte sa na komunitu opendata.sk.

V prípade, že hľadáte informácie, technológiu a metodiky podporujúce proces publikovania otvorených údajov odporúčame výsledky výskumného projektu Comsode.eu

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa "dátovom spektre".

Nadácia OSF Praha pripravila motivačný film pre samosprávy Společně otevíráme data.

Príručku Jak otevírat data si môžete stiahnuť  tu.

Film Čo sú otvorené dáta verejného sektora? Na čo sú dobré?
(Titulky k filmu sú aj v češtine)

Záznamy zo stretáviem komunity OpenData.sk či iné videá môžete nájsť v našom kanály na YouTube.com .

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

Späť

Štúdia Open Data Portál

Autor/ka: wiki

Kontext a východiská

Portál je podstatným komponentom riešenia Open Data Node. Poskytuje základné služby nad svojim obsahom najširšej verejnosti, formou webového rozhrania.

Obsah portálu

Portál ako webové používateľské rozhranie, má tieto základné úlohy:

 • poskytnúť základné informácie o aktivite Open Data (motivácia)
 • sprístupniť všetky spracované dokumenty na základnej úrovni:
  • vyhľadať dokumenty - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát
  • zobraziť dokumenty (a metadáta) vo vhodnom pohľade - zoznam, detail, tabuľka, mapa, časová os, graf...
 • komunitný a kolaboračný nástroj pre všetky zúčastnené strany (poskytovateľov dát, poskytovateľov aplikácií, používateľov aplikácií, prispievateľov, širokú verejnosť, ...)
 • poskytovať základne zoznamy a štatistiky - zdroje a ich kvalita, prispievatelia, trendy, najžiadanejšie/najdiskutovanejšie dokumenty, najaktívnejšie skupiny a pod. - motivačné faktory pre kooperáciu a kolaboráciu
 • umožní spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systemu pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing)
 • dokumentácia k ostatným službám systému (napr. popis API pre tvorcov potenciálnych 3rd-party aplikácií)
 • rozhranie pre administráciu systému (aj vzdialenú)

Základné črty portálu

 • anonymní aj registrovaní používatelia
 • vyhľadávanie dokumentov
  • fulltextom, pokročilé vyhľadávanie (na základe metadát) aj fazety
  • triedenie
  • filtrovanie, spresňovanie

 • náhľad aj detail dokumentu, rôzne formy prezentácie výsledkov vyhľadávania
  • jednoduchý zoznam dokumentov, s náhľadmi
  • zobrazenie vo forme tabuľky (s možnosťou exportu do vybraného formátu tabuľkového procesora)
  • zobrazenie na mape
  • zobrazenie na časovej osi
  • zobrazenie v grafe atď

 • registrovaní používatelia môžu dokumenty
  • komentovať, viesť diskusiu k dokumentu, zdroju alebo zvolenej téme
  • validovať, kontrolovať kvalitu
  • navrhovať opravy metadát (napr. po automatickej extrakcii)
  • navrhovať nové zdroje dokumentov
  • poskytovať dokumenty (upload)
 • rozhranie pre administráciu systému
  • spravovať zdroje dokumentov (parametre, URL, časový plán zberu atď)
  • spravovať transformácie a spracovanie (workflow) dokumentov v rámci systému
  • spravovať dokumenty a ich metadáta
  • administrácia používateľov a prístupových práv atď
Priemerne (0 Hlasy)


News News

@FP7COMSODE @FP7COMSODE