Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

 • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
 • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
 • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
 • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
 • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
 • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
 • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

OpenData OpenData

Otvorené dáta?

Autor/ka: opendata.sk

Hľadáte argumenty prečo otvoriť dáta vo Vašej organizácii?
V nasledujúcich videách prinášame niekoľko z nich.

V prípade, že potrebujete pomoc, konzultáciu, alebo technologické riešenie obráťte sa na komunitu opendata.sk.

V prípade, že hľadáte informácie, technológiu a metodiky podporujúce proces publikovania otvorených údajov odporúčame výsledky výskumného projektu Comsode.eu

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa "dátovom spektre".

Nadácia OSF Praha pripravila motivačný film pre samosprávy Společně otevíráme data.

Príručku Jak otevírat data si môžete stiahnuť  tu.

Film Čo sú otvorené dáta verejného sektora? Na čo sú dobré?
(Titulky k filmu sú aj v češtine)

Záznamy zo stretáviem komunity OpenData.sk či iné videá môžete nájsť v našom kanály na YouTube.com .

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

Späť

Štúdia Open Data Node

Kontext a východiská

Cieľom bolo navrhnúť jednoduchý a autonómny systém, ktorý zbiera, spracúva, uchováva, prezentuje a poskytuje dokumenty (a metadáta k nim) - to všetko na technologicky neutrálnom základe, na princípe otvorenej architektúry a použitím otvorených štandardov pre čo najväčšiu a najjednoduchšiu použiteľnosť.

Štúdia v súčasnosti prešla do štádia realizície v rámci výskumného programu FP7 v projekte COMSODE a aktuálne informácie o Open Data Node môžete nájsť na adrese http://opendatanode.org/ .

Big Picture

Pre lepšie pochopenie témy a štruktúry problému načrtneme celkový obraz - ideu resp. víziu riešenia ako celku.

Component Model

Meno komponentu Účel Poznámka
Data Harvester Automatická a poloautomatická aktualizácia dát Rôzne protokoly a techniky: OAI-PMH, web download, offline files, user-upload, ...
Open Data Enhancer Spracovanie vstupných dát: OCR, automatická extrakcia metadát, klasifikácia, kontextualizácia a obohatenie  
Open Data Repository Centrálne úložisko dát, metadát a indexov pre open data  
Open Data Services & API Dátové služby pre aplikácie tretej strany  
Portal & Applications Portál ako organizačný a technický nástroj pre komunity Základná funkcionalita pre vyhľadávanie a prezentáciu open data dokumentov, ...

Data Harvester

Hlavnou úlohou tohto komponentu je kŕmiť systém surovými dátami (dokumentami) na pravidelnej báze - pridávať nové aj aktualizovať staré.

 • zbiera dáta z definovaných zdrojov
  • podporuje protokoly ako OAI-PMH, HTTP/HTTPS, FTP, file-system
  • podporuje všetky bežné obrazové a textové formáty (JPG, TIFF, TXT, PNG, PDF, DOC, HTML, XML, ...)
 • robí základnú validáciu, transformáciu a konverziu do mediačných (výmenných, pracovných) formátov
 • definuje (pridáva) technické a organizačné metadáta - zdroj, čas zberu, pôvodcu, formát, veľkosť, ...
 • scheduler pre naplánovanie (pravidelného) zberu dát, pre každý zdroj
 • umožňuje jednorázový, okamžitý zber

Open Data Enhancer

Komponent má zo vstupného dokumentu získať maximálne množstvo relevantných informácií (metadát) a vyhodnotiť ich kvalitu (úplnosť, presnosť, relevanciu, ...)

 • ak ide o netextový dokument, pokúsi sa rozpoznať textovú zložku (subkomponent OCR)
 • klasifikuje dokument podľa typu (obsahu), napr. zmluva, faktúra, ...
 • v texte dokumentu (aj získanom cez OCR) rozpozná základné (obsahové) atribúty dokumentu (podľa typu dokumentu) - ide o "text mining" a "text recognition" resp. vyťažovanie dokumentov
 • pomocou "spellcheckera" a definovaných slovníkov (registrov, autorít) doplní alebo opraví metadáta

Open Data Repository

Centrálne úložisko pre dáta, metadáta (obsahové, technické aj prevádzkové) a indexy (pre fulltextové aj fazetové vyhľadávanie). Skladá sa z

 • úložiska dát (repozitory) - uložený je priamo dokument alebo odkaz na neho
 • úložiska metadát (repozitory), napr. vo formáte RDF
 • indexačný server (podpora pre fulltext, fazety, triedenie, filtrovanie)
 • image server - podľa potreby na prípadné uloženie a poskytovanie veľkých obrazových dát

Okrem toho umožňuje

 • prideľovanie a správu jednoznačného a perzistentného ID dokumentov pre udrziavanie identity, riesenie duplicít a umožnenie vnútorných a vonkajších väzieb medzi dokumentami.
 • management & monitoring, tj. správu a údržba dát na úrovni správcu systému

Open Data Services & API

Služby a otvorené rozhrania pre podporu aplikácií tretích strán, tvorbu mashupov atd. nad všetkými spracovanými dátami v systéme.

Portal & Application

Webové používateľské rozhranie, jeho základné úlohy sú:

 • zakladne informacie o aktivite Open Data
 • sprístupniť všetky spracované dokumenty na základnej úrovni:
  • vyhľadať dokumenty - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát
  • zobraziť dokumenty (a metadata) vo vhodnom pohľade - zoznam, detail, tabulka (neskor mapa, casova os, graf, ...)
 • komunitný a kolaboračný nástroj pre všetky zúčastnené strany (poskytovateľov dát, poskytovateľov aplikácií, používateľov aplikácií, prispievateľov, širokú verejnosť, ...)
 • poskytovat zakladne zoznamy a statistiky - zdroje a ich kvalita, prispievatelia, trendy, najziadanejsie/najdiskutovanejsie dokumenty, najaktivnejsie skupiny...
 • umozni spatnu vazbu na dokumenty a zdroje, vratane systemu pre opravy a doplnenie metadat (napr. crowd sourcing)

Odkazy

Automatická extrakcia metadát zo zverejňovaných dokumentov,

Priemerne (0 Hlasy)


News News

@FP7COMSODE @FP7COMSODE