Preskoč na obsah

O nás O nás

História OpenData.sk

 

Projekt OpenData.sk vznikol realizovaním uvodných myšlienok definovaných komunitou Gril The Data.

Komunita Gril The Data je:

Má zacieľ:

 • sprístupniť verejnosti maximálne množstvo kvalitných dát o fungovaní štátu a samospráv
 • zadefinovať platformu a metodiky pre:
  • rozumné poskytovanie dát
  • dlhodobé uskladňovanie a postprocesing dát - projekt DWH
  • poskytovanie dát tretím stranám - projekt Datanest
  • prezentácia dát - projekt www.opendata.sk
 • podporiť projekt participatívnych rozpočtov miest Porto Alegre - hlavne vykazovanie a modelovanie hospodárenia samosprávnych celkov