Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Právny základ

Licencie

Téme licencií sa venuje samostatná čast v OpenData wiki http://utopia.sk/wiki/display/opendata/Open+Data+licencie

 

Aktuálny proces štandardizácie

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Minulosť procesu štandardizacie

Návrh metodiky a štandardu pre sprístupňovanie a prepojiteľnosť strojovo spracovateľných dát

Návrh technickej špecifikácie štandardov pre SR

Priemerne (0 Hlasy)