Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

 • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
 • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
 • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
 • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
 • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
 • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
 • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla

Novinky Novinky

Späť

Stretnutie s OpenData.cz a Fraunhofer Fokus

Dňa 10.9.2012 som sa stretol zo zástupcami OpenData.cz a Fraunhofer Fokus. Stretnutie sa konalo v Berlíne, ale užitočne sme využili aj cestu vlakom z Prahy.

Hlavnými témami boli možnosti spoločnej spolupráce ... ako inak. Konkrétne však boli spomenuté a predebatené napríklad tieto témy:
 • aktivity OpenData.cz na Českom národnom Open Data portály, vývoj vizualizačného nástroja pre Linked Data atď.
 • Fraunhofer Fokus predstavil projekty Open Data Berlin a Open Data Deutschland, rôzne aplikácie ktoré popri tom vznikli
 • spolupráca OpenData.sk so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na štandardizácii a sprístupňovaní datasetov a iné
 • Semantic Web technológie
 • spojenie problematiky Open Data, dopravy a ekológie
Niektoré vybrané súvisiace odkazy:
Priemerne (0 Hlasy)