Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

  • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
  • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
  • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
  • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
  • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
  • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
  • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla

Novinky Novinky

Späť

Nový výskum v oblasti Open Content a Open Linked Data

Pripravujeme nový výskum v oblasti Open Content a Open Linked Data.
Ak by niekoho zaujímala téma prepojenie decentralizovaných socialnych sietí (koncept rozvíjaný v rámci utopia.sk a opendata.sk) radi by sme postavili rôznorodý výskumný team nielen z informatikov, do ktorého je možné zapojiť sa.
Základná pointa je v princípe otvoreného zdieľania informácií z rôznych platforiem od CMS (drupal, wordpress, liferay,...) cez procesné platformy, kolaboračné platformy, sociálne siete, atď a ich vzájomná výmena dát a interakcia.
Aplikácia je široká. Pilotne ju chceme nasadiť hlavne v kontexte občianskej participácie, spolupráce NGOs, G2G, atď...
Nechceme objavovať koleso, takže komunikujeme s už bežiacimi projektami ako D-CENT, https://www.w3.org/wiki/Socialwg, či https://github.com/linkeddata/SoLiD. Je možné, že Vás napadne niečo zaujímavé. Ak sa chce niekto pridať, napíšte čo by Vás zaujímalo, čo viete ponúknuť.
Priemerne (0 Hlasy)