Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

 • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
 • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
 • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
 • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
 • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
 • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
 • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla

Novinky Novinky

Späť

CeDEM 2014

Vďaka projektu COMSODE som sa dostal na konferenciu CeDEM 2014, ktorá sa konala 21. až 23. mája v rakúskom mestečku Krems.

výhľad z terasy pri konferenčnej sále: časť kampusu a okrej Kremsu v pozadí

Konferenciu organizovala Danube University Krems, zúčastnilo sa na nej okolo 136 ľudí z rôznych kútov sveta a boli tam prezentované rôzne vedecké a výskumné práce na témy e-demokracia, e-voting, otvorené údaje, transparentnosť, otvorená inovácia, občianska participácia atď.

Philipp Müller

Pre ďalšie Utopia komunity bola asi najzaujímavejšou keynote Philippa Müllera s titulom "Statehood, the Deep Web and Democracy" ohľadom širších súvislostí a potrebe myslenia v širších súvislostiach, vrámci ktorej:

 • pracoval v širšom historickom kontexte:
  • aj 40 000 rokov dozadu, keď spomenul stret homo sapiens s homo neandertalis
  • 18. storočie, ako obdobie vzniku kultúrnych artefaktov národ a národný štát
  • Studená vojna v 20. storočí
 • odkázal na mnohých ľudí a témy bližšie aj vzdialenejšie témam Open Data či e-demokracia, napr.:
 • a položil množstvo otázok, o.i.:
  • nakoľko rozumieme aktuálnej štruktúre Internetu?
  • ako môžeme ovplyvniť či zmeniť túto architektúru?
  • je na Internete možná priama demokracia?

Zaujímavé otázky načrtol aj Alexander Gerber, narážajúc na to, že:

 • vedcov nikto nevolí,
 • debata o GMO prišla neskoro,
 • málokedy je otvorený samotný výskum (áno, paper si prečítať vieme, ale sme informovaný o priebehu experimentu?),
 • v prezidenstkých debatách v USA o vede sa z 2075 otázok len 6 týkalo globálneho otepľovania (a 3 boli o UFO smiley),
 • vo svete hladujú milióny ľudí, ďalšie milióny umierajú na triviálne choroby ale aktuálny výskum veľmi nereflektuje tieto problémy,
 • atď.

Jeanne Holm

Späť k téme Open Data nás privedie Jeanne Holm, ktorá má na starosti otvorené údaje v NASA ale aj mimo nej a ktorá prednášala o tom, ako to je s tými Open Data v USA. Pre nás by napr. mohol byť veľmi dobrým vzorom Project Open Data, ktorý je Open Source, Agile a do vývoja ktorého bežne zasahujú občania tým, že ich kritika či požiadavky sú na GitHib-e linkované ako "issues" na základe čoho potom projektový team všetko priebežne opravuje a vylepšuje.

Konferencia spolu s Open Space blokom trvala dva a pol dňa, ktoré plne popísať nevládzem. Niekoľko ďalších, často aj nesúrodých heslovitých poznámok môžete nájsť na Wiki OpenData.sk: http://utopia.sk/wiki/display/opendata/CeDEM+2014 .

Domovská stránka konferencie: http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/edemocracy-conference/edem/vid/19486/index.php?URL=/en/department/gpa/edemocracy-conference/19486&cursor=1

Program konferencie: http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/department/gpa/zeg/dokumente/cedem14_program_final.pdf

Peter Hanečák

Priemerne (0 Hlasy)