Blogy Blogy

Položky so značkou opendata .

Projekt COMSODE

Dňa 22. októbra 2013 bol v Miláne úspešne zrealizovaný "výkop" (kick-off) medzinárodného Open Data projektu COMSODE.

Cieľom projektu je vytvorenie nástrojov a metodík na zverejňovanie otvorených údajov. Nástroje aj metodiky budú prakticky odskúšané zverejnením nových datasetov v rôznych krajinách EU.

Na projekte spolupracujú aj členovia iniciatívy Open Data SK.

Viac informácií nájdete na stránke projektu:

http://www.comsode.eu/

Projekt teda okrem iného výrazne rozšíri implementáciu nástroja Open Data Node.

CeDEM 2014

Vďaka projektu COMSODE som sa dostal na konferenciu CeDEM 2014, ktorá sa konala 21. až 23. mája v rakúskom mestečku Krems.

výhľad z terasy pri konferenčnej sále: časť kampusu a okrej Kremsu v pozadí

Konferenciu organizovala Danube University Krems, zúčastnilo sa na nej okolo 136 ľudí z rôznych kútov sveta a boli tam prezentované rôzne vedecké a výskumné práce na témy e-demokracia, e-voting, otvorené údaje, transparentnosť, otvorená inovácia, občianska participácia atď.

Philipp Müller

Pre ďalšie Utopia komunity bola asi najzaujímavejšou keynote Philippa Müllera s titulom "Statehood, the Deep Web and Democracy" ohľadom širších súvislostí a potrebe myslenia v širších súvislostiach, vrámci ktorej:

 • pracoval v širšom historickom kontexte:
  • aj 40 000 rokov dozadu, keď spomenul stret homo sapiens s homo neandertalis
  • 18. storočie, ako obdobie vzniku kultúrnych artefaktov národ a národný štát
  • Studená vojna v 20. storočí
 • odkázal na mnohých ľudí a témy bližšie aj vzdialenejšie témam Open Data či e-demokracia, napr.:
 • a položil množstvo otázok, o.i.:
  • nakoľko rozumieme aktuálnej štruktúre Internetu?
  • ako môžeme ovplyvniť či zmeniť túto architektúru?
  • je na Internete možná priama demokracia?

Zaujímavé otázky načrtol aj Alexander Gerber, narážajúc na to, že:

 • vedcov nikto nevolí,
 • debata o GMO prišla neskoro,
 • málokedy je otvorený samotný výskum (áno, paper si prečítať vieme, ale sme informovaný o priebehu experimentu?),
 • v prezidenstkých debatách v USA o vede sa z 2075 otázok len 6 týkalo globálneho otepľovania (a 3 boli o UFO smiley),
 • vo svete hladujú milióny ľudí, ďalšie milióny umierajú na triviálne choroby ale aktuálny výskum veľmi nereflektuje tieto problémy,
 • atď.

Jeanne Holm

Späť k téme Open Data nás privedie Jeanne Holm, ktorá má na starosti otvorené údaje v NASA ale aj mimo nej a ktorá prednášala o tom, ako to je s tými Open Data v USA. Pre nás by napr. mohol byť veľmi dobrým vzorom Project Open Data, ktorý je Open Source, Agile a do vývoja ktorého bežne zasahujú občania tým, že ich kritika či požiadavky sú na GitHib-e linkované ako "issues" na základe čoho potom projektový team všetko priebežne opravuje a vylepšuje.

Konferencia spolu s Open Space blokom trvala dva a pol dňa, ktoré plne popísať nevládzem. Niekoľko ďalších, často aj nesúrodých heslovitých poznámok môžete nájsť na Wiki OpenData.sk: http://utopia.sk/wiki/display/opendata/CeDEM+2014 .

Domovská stránka konferencie: http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/edemocracy-conference/edem/vid/19486/index.php?URL=/en/department/gpa/edemocracy-conference/19486&cursor=1

Program konferencie: http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/department/gpa/zeg/dokumente/cedem14_program_final.pdf

Peter Hanečák

Open Scraper Challenge 2014

Pozývame vás na ďalší ročník Open Scraper Challenge, ktorého cieľom odstrániť ďalšie mreže uväzneným dátam.

Akciu organizuje SOIT v spolupráci s OpenData.sk a uskutoční sa cez víkend 12. - 13. júla 2014.Tentokrát budeme scrapovať datasety pre OpenData.sk za pomoci nástroja morph.io.

Prihlásiť sa môžete na adrese doodle vo formáte: meno, mesto
Mesto, ako aj fyzické miesto oznámime na základe predbežnej účasti.

Komunikácia bude prebiehať na kanáli #soit.sk na irc.freenode.net

Nájdite v sebe geeka a pridajte sa k nám!

Report z  Open Scraper Challenge 2011.

COMSODE ponúka pomoc s Open Data

S cieľom podporiť publikovanie a opakované použitie kvalitných otvorených dát ponúka projekt COMSODE pomoc:

Cez formulár pre budúcich používateľov sa projektu môžu ozvať organizácie, spoločnosti alebo osoby, ktoré by radi využívali otvorené dáta alebo poznajú určitú sadu dát vhodných k otvorenému publikovaniu len teda nevedia, čo a ako treba spraviť aby sa tie dáta objavili na webe vo vhodnej podobe.

Pomocou formuáru pre perspektívnych poskytovateľov sa s projektom môžu spojiť naopak organizácie, osoby, úrady či firmy disponujúce dátami vhodnými pre publikovanie (len teda nevedia ako presne) alebo organizácie hľadajúce spôsoby ako zvýšiť kvalitu, použiteľnosť a pod. už publikovaných dát.

[Your Open Data]

Viac informácií možno nájsť na adrese:

http://www.youropendata.eu/sk/

Ak niekto z nejakého dôvodu nechce alebo nemôže vyplniť formulár, stále je možný kontakt napr cez email opendata@opendata.sk . Radi pomôžeme tiež.

Prezentácia: Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

27.11.2013 prebehla prezentácia koncepcií pre rozvoj lokálnych samospráv z dielne OZ Utopia a komunity opendata.sk na konferencii INSPIRUJME SE ..."otvorenosťou".

Konferencia je súčasťou procesu zavádzania EU INSPIRE Direktívy.

Organizátori:

 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • CENIA, česká informační agentura životního prostředí

OZ Utopia ďakuje za možnosť zúčastniť sa inšpiratívnej konferencie a zdieľať svoje vízie.

Prezentácia opendata.sk: Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

Ako je na tom participatívna komunita OpenData a jej projekty

 V minulom roku PK OpenData vypracovala a odprezentovala projekty "Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu" (ďalej len Pracovná skupina) a "Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR". Projekty získali na verejnom zvažovaní dňa 8.11.2012 podporu (viď "Priebeh a výsledok procesu participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2013"). Ako sme teda na tom s realizáciou týchto projektov k júnu 2013?

Aby bolo možné zverejniť konkrétny jeden dataset, je potrebné najprv zistiť kto je zaň zodpovedný, v akom stave je, v akých IT systémoch v akej forme sa vyskytuje a podobne. Prioritne teda aktivita členov PK teraz smeruje k Pracovnej skupine.

Pracovná skupina má za sebou už dve stretnutia. Podarilo sa dať dokopy zástupcov particípatívnej komunity, zamestancov magistrátu z oddelenia IT a aj zástupcu poslancov mestského zastupiteľstva. Aktuálne sa zoznamujeme so stavom IT infraštruktúry mesta, stavom jednotlivých agiend (zdroje datasetov) a definujeme prvé konkrétne kroky smerujúce k otváraniu/zverejňovaniu datasetov v súlade s princípmi OpenData a vrámci možností mesta.

Vysporiadať sa treba najmä s agendou, ktorá je pre občanov síce zaujímavá ale ktorá zatiaľ nie je vedená plne elektronicky a automatizovane a teda nedá sa ľahko zabezpečiť automatické zverejňovanie a aktualizácie. Príkladom je napr. rozpočet mesta, ktorý sa síce tvorí s pomocou tabuliek v PC, je to však manuálny proces a výstupy nie sú v jednotnej a strojovo spracovateľnej forme. Vrámci Pracovnej skupiny teda navrhujeme doplnenie požiadaviek pre obstarávaný systém správy rozpočtu tak, aby bol "OpenData ready" a poskytoval priamo aj údaje použiteľné pre občanov relevantnými spôsobmi a formátmi.

Zápisy zo stretnutí Pracovnej skupiny sú nateraz neverejné, keďže sa tam preberajú aj citlivé informácie. Zverejniteľné informácie sa však budú objavovať (resp. už objavujú) v blog príspevkoch participatívnej komunity (akým je aj tento). Okrem blogu tiež odporúčam sledovať zápisy z verejných fór a zápisy zo stretnutí participatívnej komunity.

Peter Hanečák, 3.7.2013

Projekt firemny-register.sk

Nová tvár projektu vosr.sk. http://firemny-register.sk/

Stretnutie s OpenData.cz a Fraunhofer Fokus

Dňa 10.9.2012 som sa stretol zo zástupcami OpenData.cz a Fraunhofer Fokus. Stretnutie sa konalo v Berlíne, ale užitočne sme využili aj cestu vlakom z Prahy.

Hlavnými témami boli možnosti spoločnej spolupráce ... ako inak. Konkrétne však boli spomenuté a predebatené napríklad tieto témy:
 • aktivity OpenData.cz na Českom národnom Open Data portály, vývoj vizualizačného nástroja pre Linked Data atď.
 • Fraunhofer Fokus predstavil projekty Open Data Berlin a Open Data Deutschland, rôzne aplikácie ktoré popri tom vznikli
 • spolupráca OpenData.sk so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na štandardizácii a sprístupňovaní datasetov a iné
 • Semantic Web technológie
 • spojenie problematiky Open Data, dopravy a ekológie
Niektoré vybrané súvisiace odkazy:

Štěpán Kotrba Tak jsem promluvil na demonstraci proti ACTA.

Tak jsem promluvil na demonstraci proti ACTA. Krádež je, když vám seberu čepici, vám umrznou uši a mě ne. Když budete čepci kopírovat budü mít čepici já a vám zůstane. Sdílení není krádež.

V roce 1963 přiletěl John F. Kennedy do Západního Berlína, aby viděl stavbu Berlínské zdi, prohlásil "Ich bin ein Berliner". A já vás dnes prosím, abste vy všichni solidárně řekli „Ich bin Anonymous“.

Před více než dvěma tisíci lety Římané postavili 26 metrů široké kamenné silnice, aby jimi propojili celou říši. Aby byly informace z Říma co nejdříve dostupné všude, jezdila po nich státní pošta. Nezprivatizovali ji. Ani tyto dálnice. Jedna z nich vedla až do Londinia, dnešního Londýna. Via Appia existuje dodnes.

V polovině čtrnáctého století Gutenberg vynalezl knihtisk. Roku 1450 s ním vytiskl bibli. Chtěl zprostředkovat vzdělanost co nejvíce lidem. Jezuité pak zničili i jeho hrob, protože on zničil jejich monopol. Na informace.

Od té doby se stokrát o monopoly vedly války. Nikdy si nikdo žádný monopol neudržel. Šokuje mne, jak ti poražení jsou stále nepoučitelní.

Moudrá císařovna Marie Terezie založila v roce 1774 povinné triviální školy a ustanovila Všeobecný školní řád. Svému lidu přála vzdělání. Franz Josef pak napomáhal založení veřejných knihoven a společností pro povznesení umění a věd. Chtěl mít vzdělané poddané, kteří by obstáli v tehdejší hospodářské konkurenci. První veřejná knihovna v Praze se otevřela v roce 1891. Už tehdy informace a znalosti znamenaly úspěch a moc. Ale zároveň i odpovědnost a prospěch pro společnost. Tehdejší politici to věděli. Tehdejší poddaní to věděli. Moudrá císařovna a moudrý císař věděli, že hlupáci nic nevytvoří.

Zkušenosti lékařů se sdílely už od Asklépia a Hippokrata. Právě Hippokrates objevil léčivé účinky acylpyrinu - kyseliny acetylsalicylové, tehdy jako odvar z kůry vrby bílé. Musela přijít první světová válka, aby byl v roce 1915 v Británii zrušen patent německé firmy Bayer, která chtěla na výrobu aspirinu monopol. Díky výrobě v celém světě nezemřely během pandemie španělské chřipky v roce 1918 další statisíce lidí. Antibiotikum penicilin objevil Alexander Fleming v roce 1928. Ve 30. letech 20. století německý vědec Gerhard Domagk objevil sulfonamid. Oba léky byly volně vyráběné bez patentových monopolů a zachránily statisíce životů během 2. světové války, miliony životů dodnes.

Před šedesáti lety, po druhé světové válce, vznikla síť, propojující počítače. Roku 1969 byl zprovozněn ARPANET, zárodek internetu. Armáda sdílela technologii s vědci z univerzit. Vědci potřebovali sdílet informace. Armáda potřebovala chránit informace před jadernou válkou. A prospěch z nepatentování internetu měli lidé na celém světě. V roce 1989 Tim Berners-Lee zveřejnil návrh webu. Ještě před deseti lety byl internet v plenkách. Dnes spojuje svobodnými informacemi celý svět. Prozatím.

Bill Gates kdysi nadšeně hovořil o informační superdálnici, poradce amerických prezidentů Alvin Toffler o informační společnosti a teoretik Marshal McLuhan o globální vesnici. O postindustriální společnosti, hovořil i Američan Daniel Bell. Měl to být ráj na zemi. Globální komunikace, globální kultura, globální znalostní společnost. Budoucnost. Tehdy vizionáři viděli pokrok ve sdílení informací, sdílení znalostí ku prospěchu všech. Vize pokroku dnes zmizela. Nahradily ji policejní obušky a soudní obsílky. Žaloby a vězení. A prodejné vlády. Tato vláda, která je vládou proti vám, proti lidem, technologickému pokroku brání. Brání vám sdílet informace. Dokud nezaplatíte. Brání vám poznávat cizí kultury. Dokud nezaplatíte. Brání vám ve vzdělání, Dokud nezaplatíte. A pokud nemáte miliony. Brání elektronické obdobě veřejných knihoven. Kdyby mohla, zakázala by i internet. Tato vláda vytváří bariéru neznalosti. Mezi vámi a bohatstvím myšlenek celého světa. Tato vláda vás chce izolovat. Za novou železnou oponou, oponou nevědomosti. Proto podepsala smlouvu ACTA. Má jí pomoci udržet moc. Proto vás ignoruje nebo se vám vysmívá. Mocní hájí svůj monopol a vaši bezmocnost. Mají strach ze sdílení informací. Lekli se šíření myšlenek. Bojí se demokracie. Bojí se vás. Tato vláda z vás chce mít hlupáky, kterým se dá pohodlně vládnout. Ovce, které se nechají pohodlně stříhat.

Necháte si to líbit?

Právě teď je čas říci nejen co nechcete, ale i co chcete. My všichni nepotřebujeme uzákonit ACTA. Potřebujeme uzákonit Hippokratovu přísahu i pro sdílení informací. Aby informace už jednou provždy sloužily lidem. Jako jim slouží veřejné knihovny. Jako jim slouží lékaři.

Podporujte a plaťte veřejné služby. Podporujte a plaťte veřejná média. Podporujte svobodný software. Podporujte sdílení. Podporujte kooperaci namísto konkurence. Nezapomeňte ale, že kdo chce brát, musí umět i dávat. Prospěch z toho budeme mít všichni. Společně.

zdroj Facebook: http://www.facebook.com/stepan.kotrba/posts/2303083076632

Zápisky z OGDcamp 2011

V dňoch 20. a 21.10.2011 sa nám pošťastilo zúčastniť podujatia OGDcamp 2011 vo Varšave. Železnice sa nám v tom možno snažili zabrániť (štvorhodinové meškanie nás pripravilo nie len o raňajky, ale aj o úvodne doobedie podujatia), neskôr nás chceli aspoň pripraviť o dobrý pocit (pokazená lokomotíva necelych 5 minút po odchode z centrálnej stanice).

Na podujatí sme si vypočuli niekoľkých dobrých rečníkov, zúčastnili sa workshopov. A zoznámili sme sa s niektorými členmi komunity, s ktorými sme predebatili niektoré témy:

Jedno veľké ponaučenie z podujatia môzeme zhrnúť príhodou Toma Steinberga: Nezávisle od seba, s pár minútovým rozostupom za ním po jeho prednáške prišli dvaja ľudia zo Španielska, obaja s poďakovaním a obaja s prosbou, aby im pomohol v ich práci, keďže plánuju v Španielsku zaloziť nadáciu, ktorá by podporovala aktivity podobné tým jeho. Tom prekvapene pozerá na toho druhého a pýta sa: "Vy dvaja sa poznáte?". Odpoveď bola, že "nie". "Nuž, tak sa dajte dokopy!", odvetil Tom. Nechceme predsa zbytočne duplikovat prácu toho druhého. Naopak, chceme spolupracovať.

Rozšírením tejto myšlienky je tiež výzva, aby sa Open Data linkovali navzájom. Ale nie len tak zľahka, ale riadne hlboko - deep linking! Užívatelia vďaka tomu získavajú kontext, jednotlivé Open Data projekty zase relevantnosť (vo vyhľadávačoch).

Doplnenie k 25.1.2012: Súhrn z akcie, obrázky, fotky, videá, odkazy na prezentácie a ďalšie informácie nájdete na adrese:

http://ogdcamp.org/after/

Inšpirácia z Nórska

 

Na akcii Od infozákona po Wikileaks som si dnes stihol vypočuť pár zaujímavých informácií.

Napríklad aj prezentáciu pána Jan Gunnar Furulys o tom, čo všetko majú k dispozícii občania Nórska (a špecificky aj novinári) pokiaľ majú záujem o informácie od vlády, o vláde a pod.

Okrem iného na adrese www.oep.no existuje akási elektronická verzia "post žurnálu", kde možno nájsť informácie o všetkej pošte, ktorú vládne inštitúcie dostali. Vďaka tomu novinári (a nielen oni) môžu mať prehľad o tom, čo sa deje. A keď ich niečo zaujme, len si vybrané dokumenty "vložia do košíka" a šup, po odoslaní majú za pár minút "objednané" dokumenty emailom doručené do svojej email schránky.

Takýto servis je veľmi užitočný napríklad aj vtedy, ak niečo hľadáme ale nevieme presne čo: prehľadaním žurnálu získame presnejšiu predstavu a "štatovací balík" dokumentov pre začatie pátrania.

Nasledujúci rečník z Bulharska už len skonštatoval: "paradise".

Opendata na ITAPA

 

Na kongrese vystúpime s nasledujúcimi prednáškami a prezentáciami:

EEA podporuje diskusný panel: Podpora transparentnosti prostredníctvom IKT

— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 12 výsledkov.