Blogy Blogy

Položky so značkou grassroot .

Prezentácia: Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

27.11.2013 prebehla prezentácia koncepcií pre rozvoj lokálnych samospráv z dielne OZ Utopia a komunity opendata.sk na konferencii INSPIRUJME SE ..."otvorenosťou".

Konferencia je súčasťou procesu zavádzania EU INSPIRE Direktívy.

Organizátori:

  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • CENIA, česká informační agentura životního prostředí

OZ Utopia ďakuje za možnosť zúčastniť sa inšpiratívnej konferencie a zdieľať svoje vízie.

Prezentácia opendata.sk: Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie