Blogy Blogy

Späť

Stretnutie s OpenData.cz a Fraunhofer Fokus

Dňa 10.9.2012 som sa stretol zo zástupcami OpenData.cz a Fraunhofer Fokus. Stretnutie sa konalo v Berlíne, ale užitočne sme využili aj cestu vlakom z Prahy.

Hlavnými témami boli možnosti spoločnej spolupráce ... ako inak. Konkrétne však boli spomenuté a predebatené napríklad tieto témy:
  • aktivity OpenData.cz na Českom národnom Open Data portály, vývoj vizualizačného nástroja pre Linked Data atď.
  • Fraunhofer Fokus predstavil projekty Open Data Berlin a Open Data Deutschland, rôzne aplikácie ktoré popri tom vznikli
  • spolupráca OpenData.sk so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na štandardizácii a sprístupňovaní datasetov a iné
  • Semantic Web technológie
  • spojenie problematiky Open Data, dopravy a ekológie
Niektoré vybrané súvisiace odkazy:
Komentáre
Trackback URL: